Otagowane : manifestacja

which side are you on?

Zdjęcia z 11 listopada 2010 roku. W tym dniu Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolska zorganizowały w Warszawie „Marsz Niepodległości”. Pochód ten miał zostać powstrzymany przez liczne kontrmanifestacje antyfaszystowskie (koalicja wielu organizacji pozarządowych, m.in. anarchistów oraz feministek). Doszło do zamieszek i starć z policją, która starała się rozdzielić obie zwaśnione strony.